Avainsana-arkisto: kutsu

Kutsu vuosikokoukseen

Kontiolahden Työttömät ry:n sääntömääräinen VUOSIKOKOUS 8.6.2020 klo 15.00 alkaen
Töpinän torilla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Vuosikokouksen asiapaperit ovat nähtävissä Töpinän Torilla 25.5. alkaen vuosikokoukseen
asti.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Sitovat ilmoittautumiset kahvitarjoilun järjestelyn vuoksi to 4.6.
mennessä Töpinän Torille, puh. 045 888 1255.
Tervetuloa!
Hallitus
Vuosikokouksen asialista
1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7§ Vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
8§ Esitetään jäsenmaksujen suuruudet
9§ Esitetään puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja hallituksen jäsenten
palkkiot sekä tarvittaessa matkakulut korvattaviksi
10§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
11§ Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet
12§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13§ Kokouksen päättäminen