Yhdistys

Yhdistys on perustettu vuonna 1994. Yhdistyksen tarkoitus on työttömyyden vähentäminen ja poistaminen, työttömien toimeentulon parantaminen, sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottaminen. Yhdistys järjestää työttömien omaehtoista toimintaa, neuvontapalveluita, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, infotilaisuuksia, kursseja, harrastus- ja virkistystoimintaa.